AI tjänster + Google formulär + Trelson – kan det bli enklare? 

Utvecklingen med artificiell intelligens (AI) går i ett rasande tempo. Som lärare är det inte helt lätt att hinna hänga med i svängarna, men här kommer nu ett upplägg där läraren kommer att spara tid. Tid som läraren kan lägga på att planera sin undervisning.

På några minuter kan du skapa uppgifter där eleverna kan repetera och göra uppgifter och få feedback helt utan digital distraktion.

Hur gör jag?

Genom att du använder en AI tjänst för att automatiskt generera frågor och få förslag du kan redigera istället för att skapa själv frigör mycket tid och läraren kan arbeta mer effektivt. Det finns redan flera olika tjänster och det är en smaksak vilken man använder. I detta inlägg valdes  Conker.ai av den enkla anledningen att det är gratis och att dina elever inte behöver logga in.

Conker fungerar på flera olika språk och fungerar hur fint som helst även på svenska. Du väljer vilken årskurs och om Conker ska generera flervalsfrågor, blandade frågor eller lucktext. Skriv in det du vill att tjänsten ska skapa frågor om. Om det inte blir bra första gången ger Conker dig förslag på hur du kan spetsa till din formulering så att tjänsten kan göra frågorna ännu bättre. Du kan under varje fråga dubbelkolla svaret genom att klicka på validera svaret med en Googlesökning. Det tar några minuter innan frågorna är skapade – klicka sedan på Exportera till Google formulär.

Det är nu det fina i kråksången kommer in i bilden. Gå till Trelson och skapa en uppgift som du brukar. Via moduler väljer du att importera Google formulär. Datorn lägger nu automatiskt in rätt frågetyper och poäng. Du behöver bara redigera och kolla faktan.

Fördelen med att använda Trelson och inte bara låst läge i Google Formulär är att du har fler möjligheter med Trelson. Du kan lägga till frågetyper som inte finns i formulär som att tex spela in elevernas ljud samt ge flexibel feedback där du väljer om du vill ge muntlig feedback, skriva kommentarer eller ge poäng.

Dra nytta av digitaliseringens fördelar och lås ute dess nackdelar!

Nedan ser du hur Conker + Google formulär + Trelson fungerar. I filmen är språket på engelska, men det fungerar på samma sätt på svenska:

Nationella proven i svenska är runt hörnet och det rasslar in frågor till vår support om vad man får och inte får göra och vad som är godkända anpassningar när eleverna skriver nationella prov på dator.
Viktigast av allt är att läraren måste lusläsa “gröna häftet” som är utskickat av Skolverket. Där står det du behöver veta.

Det kan finnas delar som är svåra att tolka. Nedan reder vi ut vissa begrepp och du hittar även supportartiklar till hur du använder funktionerna i Trelson.

Observera att i engelska är inga hjälpmedel som rättstavning eller ordbok tillåtna. Däremot är TEXT-till- tal tillåtet.

Observera att rättstavning inte är tillåtet för åk 3 på lågstadiet. Denna text gäller åk 6 och uppåt:

Förtydligande:
Rättstavning där eleven själv, aktivt, måste välja rätt ord är godkänt att ha påslaget, men inte när ordet själv, automatiskt,rättar till vad som är fel.

  1. Trelsons rättstavning är godkänd att använda. I Trelson markeras ordet med ett rött streck under det som är fel. Eleven klickar på ordet och det dyker då upp olika förslag som eleven kan välja mellan. Eleven måste själv klicka på det ord som den tror är rätt för att det ska ändras:

 2. Ordbok är tillåtet att använda – lägg gärna till Lexin i Trelson, men tänk på när du skapar provet att INTE ge tillgång till               hela domänen. Lexin är bra om du har elever med annat modersmål än svenska. En annan bra ordbok att använda  är svenska.seDå svenska.se söker i tre ordböcker samtidigt behöver du här ge åtkomst till hela domänen för att det ska fungera.

Så lägger du till ordbok:

Lägg till ordbok

3. Lyssna på text i läsförståelse är godkänd anpassning i svenska åk 9, men inte i engelska. 

Så här gör du om eleven ska lyssna via de bifogade USB:

Lyssna via USB 

4. TEXT till tal där datorn läser upp det eleven skrivit är en godkänd anpassning.

Så här gör du:

Aktivera TEXT till tal

5. TAL till text finns att använda i Trelson och eleven kan “skriva med rösten.

Detta är dock INTE en godkänd anpassning vid NP enligt Skolverket

Så här gör du:

Aktivera TAL till text

TIPS! 

  1. Se till att alla elever är inloggade i Trelson innan läsförståelsen börjar. Ange pinkod för att återuppta provet och att lämna in provet. När du har en pinkod för att lämna in provet kan eleven inte gå ur Trelson utan att du vet om det. Den måste be om koden annars är datorn stängd.Om eleven skulle stänga sitt prov utan att lämna in det (den röda knappen ovanför lämna in) ser du direkt i din lärarvy att det vid elevens namn ändras till rött och STÄNGT.
  2. Om eleven måste lyssna, använda hörlurar och vill använda sina egna air pods måste eleven ansluta till blue tooth INNAN eleven loggar in i Trelson.

Nedanstående citat finns (tyvärr) inte i “gröna häftet” utan det är svar du får om du frågar Skolverkets upplysningstjänst.

Citat från Skolverket om TAL till text:

“Den typ av talsyntes där datorn omvandlar elevens tal till text, utan att eleven själv behöver skriva orden prövar inte elevens förmåga att skriva text. En sådan anpassning gör att elevens resultat inte blir tillförlitligt, därför att eleven inte har getts möjlighet att visa de förmågor som provet är avsett att pröva. En sådan typ av anpassning kan dock rektorn besluta om, om det är viktigare att eleven deltar i provet av sociala skäl. I detta fall kan inte läraren använda delprovresultatet för att bedöma elevens kunskaper i de aktuella delarna av betygskriterierna.”

Citat från Skolverket om TEXT till tal:

“talsyntes som stödjer att eleven via tal får sin skrivna text uppläst och på detta sätt kan bearbeta texten, detta är då att likställa med att eleven skriver sin text. Om eleven är förtrogen med denna typ av talsyntes och har använt den i ordinarie undervisningen kan den också användas som en anpassning vid genomförandet av det nationella provet.”

 

Om problem ändå uppstår är ni välkomna att höra av till support@trelson.com.

Lycka till! 

Sara Bruun