The Essay is Dead, Long Live the Essay!

Trelsonspecialist

SARA BRUUN, LÄRARE & TRELSONSPECIALIST

Publicerad 7 maj 2024

Det hetaste samtalsämnet i lärarrum runt om i världen den senaste tiden har sannolikt varit hur ChatGPT chockade lärarna som med gapande munnar ser hur datorn skriver uppsatser och svarar på avancerade frågor på hög nivå. Hur ska vi göra nu? Ska vi blocka tjänsten? Se till att eleverna endast skriver med papper och penna eller helt låsa datorerna med Trelson Assessment så eleverna inte alls har tillgång till internet?

Vi kan inte vinna över tekniken

Jag menar att vi behöver omfamna tekniken och se den som en möjlighet och inte bara ett problem. ChatGPT och artificiell intelligens är redan här och den är skicklig. Utvecklingen går i raketfart och ju fler personer som använder den desto bättre kommer den att bli. Lärare kommer aldrig vinna över tekniken utan måste istället hitta sätta att gå med den i utvecklingen. Lärare behöver fundera över hur de utformar sina frågor och sannolikt konstatera att traditionella inlämningsuppgifter som läraren tänkt bedöma måste gå i graven. Det borde de i och för sig har gjort för länge sedan, men det är en annan diskussion!

Som vanligt är inget svart eller vitt när det kommer till undervisning och det finns inga facit kring hur vi ska göra för att skapa den absolut perfekta inlärningen och undervisningen. Däremot finns det mer eller mindre smarta saker att använda sig av. Jag tror på kombinationen av skriva för hand ibland tex vid anteckningar, låsa datorn vid skrivuppgifter som kräver att eleverna har fokus och använder hjärnan, men även utnyttja artificiell intelligens där den gör skillnad.

Lås ned datorn så att eleverna faktiskt lär sig

För att ett lärande ska ske behöver dock datorn vara låst ibland så att eleven faktiskt måste anstränga sig och tänka till. Lärandet sker när hjärnan och tänkandet är aktivt. 

De digitala tjänsterna som låser datorn måste vara så enkla att använda att lärare och elever ser nyttan med dem. Trelson Assessment är just detta! Det tar mindre än två minuter att sätta igång en uppgift som sedan effektivt låser ner datorn, hjälper eleven att hålla fokus och anstränga sin hjärna till det som eleven är i skolan för: att lära sig. Trelson kan du dessutom starta via Google Classroom, vilket gör att du kan ha kvar alla dina uppgifter i Classroom, skicka ut eleven i låst skrivläge och sedan ge feedback i Google Classroom precis som du brukar. 

ChatGPT – En slags formativ kompis som ger hjälp

Vill du utnyttja möjligheterna med ChatGPT låter du eleven använda första versionen av sin text skriven i Trelson för att klistra in i ChatGPT. På så sätt låter du ChatGPT ge eleven feedback istället för du själv! Genom att ställa en fråga som tex “kan du utveckla mitt svar?” och därefter klistra in elevens svar arbetar ChatGPT automatiskt om elevens svar och bygger ut det.

I bilden nedan ser ni en text skriven av en elev med dyslexi. Eleven har skrivit i låst skrivyta och har haft text-till-tal funktionen påkopplad för att överhuvudtaget kunna skriva en text. Eleven får hjälp av ChatGPT som rättar ursprungstexten. Eleven kan arbeta vidare med innehållet och dyslexin är inget hinder för att skriva en väl utvecklad text. 

Illustration av en elev som ber om hjälp från ChatGPT

Naturligtvis har du läst elevens första version så du kan bedöma texten och sedan låter du ChatGPT göra jobbet åt er! Eleven kan använda ChatGPT för att utveckla sin text. Eleven kan jämföra texterna, läsa det nya förslaget och få skrivhjälp. En slags formativ kompis som ger hjälp. En annan vinst är att du som lärare minskar din arbetsbelastning då datorn hjälper dig. Du behöver inte sitta och skriva återkoppling varje gång utan kan välja till vilken elev och när du gör det. 

Som lärare kan du även använda ChatGPT för att tex få förslag på fler frågor. Du har kanske ett par frågor i ett befintligt quiz som du skriver in i ChatGPT och ber den skriva flera frågor och svar. 

Lås datorn när du vill att eleverna ska ha fokus och tänka. Använd tekniken för att underlätta för dig och för dina elever när det behövs. Omfamna möjligheterna tekniken ger dig, men inte utan sunt förnuft och med elevernas lärande i fokus. 

Andra relevanta inlägg

Bild av Centralskolan i Perstorp
trelson gleerups samarbete
Jonatan Brown