Välkommen till vår sida med tips, kunskap och resurser!

Våra produktspecialister är ofta ute hos skolor för att lära ut hur man som lärare kan använda sig av Trelson Assessment, både för digitala prov och för den dagliga undervisningen. Resultatet av det nedlåsta läget, oavsett i vilket sammanhang, blir att eleverna bättre tar till sig kunskaperna samt håller fokus på undervisningen istället för att bli distraherade av den digitala världen.

På vår utbildningssida hittar du övningsmaterial i form av färdiga uppgifter att kopiera. De är framtagna för att du på ett snabbt sätt ska få se vilka möjligheter verktyget har att erbjuda. Vi rekommenderar att kopiera uppgifterna och lägga till dig själv som elev, för att testa hur det är att genomföra uppgifterna. Låna gärna en lånedator för elever för att testa en uppgift i exempelvis Kioskläge eller låst webbläsare genom Focus.

Vi hoppas du testar på och experimenterar med Trelson Assessment, möjligheterna är enorma och likaså effekterna!

Utbildning