Hej specialpedagog

På Trelson arbetar vi för att alla elever ska ha chans att lyckas, oavsett vilka utmaningar de möter. Vi utvecklar assisterande teknik löpande för att tillgodose allas behov, men uppgiften sträcker sig längre än så. Det handlar även om att nå ut till skolorna, att förankra förståelsen och användningen av verktyget hos lärarna. Därför vänder jag mig nu till dig:

Hej specialpedagog, den här texten är till dig.

Vi vill säkerställa att Trelson används på skolor i alla de sammanhang där vårt verktyg gör skillnad. Så som vid uppgifter, prov eller lektioner där eleverna har sina datorer eller enheter i klassrummet.

Bild på Trelsons produktägare

MIMMI BERG, PRODUKTÄGARE TRELSON

12 juni 2024

Din roll som specialpedagog är avgörande här. Det är när du upptäcker hur vårt verktyg kan skapa en mer tillgänglig och inkluderande undervisning som magin sker för att lärarna börjar nyttja Trelson fullt ut. Du är nyckeln till att informationen når ut i organisationen om hur och när Trelson kan bör användas.

Min vädjan till dig är att ta några ögonblick för att fördjupa dig i min text. Kanske till och med avsätta lite tid för att utforska Trelson själv. För varje specialpedagog som omfamnar det fulla värdet av Trelson, öppnar vi dörrar för en framtid där varje elev kan lyckas.

Trelson stänger ute digitala distraktioner och stöttar elever där det behövs

I dagens skolmiljö möter elever många distraktioner som kan påverka deras lärande. Trelson har lösningar för att minimera dessa distraktioner genom att ge läraren kontroll över vad som är tillåtet på elevens dator. Detta hjälper alla elever, framförallt de med koncentrationssvårigheter, att hålla fokus.

Men Trelsons styrka ligger inte bara i att stänga ute distraktioner. Vårt verktyg innehåller en rad assisterande teknik som jag visar här nedan, skräddarsydda för att hjälpa elever med olika behov.