Bild av Centralskolan i Perstorp

Om Centralskolan i Perstorp

Centralskolan i Perstorp är en kommunal skola med elever i årskurserna 4-9. Trelson Assessment har varit deras provverktyg i flera år och lärarna använder Trelson regelbundet i undervisningen.

Trelson Assessment var det naturliga valet för Centralskolan i Perstorp

En kort intervju med skolans rektor

Trelson teamet fick en möjlighet till en pratstund med rektor Andreas Mårtensson och ställde frågan varför han som rektor har valt just Trelson Assessment till sin organisation.

– Vi har länge arbetat med Chromebooks och Google Classroom, vilket lärarna är vana vid att använda. Valet av Trelson Assessment blev då helt naturligt då Trelson har en sömlös integration mot Google och både lärare och elever känner snabbt igen sig, säger Andreas.

Vi undrade vidare om han har utvärderat och följt upp vad lärare och elever tycker och tänker kring användandet av Trelson.

– På Centralskolan har vi arbetat länge med att låta eleverna skriva prov i låst yta. När ChatGPT kom för lite mer än ett år sedan såg jag att användandet i den dagliga verksamheten ökade. Det var nu inte bara fråga om att använda Trelson Assessment vid prov utan lärarna använde det mer och mer för att dels minska digital distraktion, dels motverka att eleverna bara använder AI – verktyg som ChatGPT för att svara på frågor och lämna in uppgifter. ChatGPT har gjort att lärarna måste tänka om när det gäller att skapa uppgifter för att säkerställa att eleverna har möjlighet att lära sig något. 

Till sist menar Andreas att det är viktigt att säkerställa en rättssäker bedömning för eleverna, vilket Trelson ökar förutsättningarna för.