Funktioner i Trelson Class Manager

Trelson Class Manager erbjuder en okomplicerad och intuitiv användarupplevelse. Startmenyn är tydligt utformad för att ge stöd åt olika roller som finns i skolan. Här nedan finns en beskrivning över hur du kan använda Trelson Class Manager för en enklare administration av klasser i Google Classroom.Funktioner för Lärare

Alla användare med behörighet: Lärare, Stödpersonal, Administratör och Superadministratör har tillgång till översikten Lärare. Grundkonfigurationen är att alla lärare i Google Classroom har behörighet Lärare. Startsidan visar en översikt på de klasser i Google Classroom där läraren är aktiv eller har blivit provisionerad, samt klasser som är kopplad till en Googlegrupp eller som inte är kopplad till en Googlegrupp. Översikten erbjuder flera valmöjligheter, till exempel:

  • Koppla lärarens klasser till en Googlegrupp
  • Synkronisera medlemmar i en Googlegrupp med namnlistor i ett Google Classroom
  • Aktivering av provisionerade klasser
  • Skapa nya klasser
  • Skapa enhetlig namnstandard för klasser
  • Automatiserade funktioner för massadministration

Funktioner för Stödpersonal

Självbetjäningsfunktion för stödpersonal där de kan söka efter alla klasser som deras elever är kopplade till och själva lägga till/ta bort sig från sina elevers klasser. Stödpersonal kan markera sina elever och skapa listor för snabbare hantering.

Funktioner för Vikarier

Självbetjäningsfunktionen för vikarier innehåller bland annat en sökfunktion där vikarier kan hitta och lägga till/ta bort sig själv från de klasser där de ska vara lärare samt en översikt som visar information om de klasser där vikarien är engagerad.

Funktioner för Administratör

Adminstratörer och Superadministratörer har behörighet att ansluta valfri lärares Google Classroom till valfri Googlegrupp i domänen. Därutöver finns flera valmöjligheter för att hantera lärare, elever, klasser och grupper.

Ägarlösa klasser

Ägarlösa klasser är klasser som finns kvar i systemet men som inte har någon lärare eller annan ansvarig person. Administratörer och Superadministratörer har behörighet att hantera föräldralösa klasser.

En översikt visar alla ägarlösa klasser med möjlighet till ingående information om klassernas status samt även funktioner för att administrera dem. En automatiserad sökfunktion kan aktiveras i förutbestämda intervaller för att förhindra att klasser blir ägarlösa.

Adopterade klasser

Adopterade klasser är tidigare ägarlösa klasser som tilldelats en lärare eller annan ansvarig. Administratörer och Superadministratörer har behörighet att hantera ägarlösa klasser som har blivit adopterade. En översikt visar alla adopterade klasser med möjlighet till ingående information om klassernas status samt även funktioner för att administrera dem.

Hantering

En Superadministratör hanterar behörigheterna till andra Administratörer, Stödpersonal och Vikarier. Superadministratören kan lägga till/ta bort behörigheter genom att lägga till/radera användare eller grupper.