Trelson i undervisningen och inte bara vid nationella prov 

Har du hört om snackisen Chat GPT? Det är ett program som använder artificiell intelligens och som tex kan skriva fullständiga uppsatser och svar åt dina elever. Det är gratis och görs på ett litet kick! Hur behöver vi tänka nu? Ja, inlämningsuppgifter behöver vi sluta med och arbetet behöver göras i klassrummet i låst yta- åtminstone om du tänkt bedöma uppgiften.

Sara Bruun visar i detta webbinar hur du kan använda Trelson i undervisningen för att hjälpa eleverna att hålla fokus och minimera den digitala distraktionen. Sara visar också hur användandet av Trelson kan hjälpa dina elever med läs- och skrivsvårigheter.

Gäst: Charlotte Andersson, Linnéskolan Hässleholm. Charlotte berättar om hur hon på några veckor gick från att aldrig ha använt Trelson till att regelbundet använda programmet i undervisningen och tydligt se resultat hos sina elever. Charlotte visar konkreta exempel på uppgifter och prov som hon skapat för SO- och svenskundervisningen i åk 7-9.

Datum: 17/1
Tid: 15.30 – 16.15

Ingen föranmälan krävs.

Anslut genom att klicka på länken:  

https://meet.google.com/inc-cjwj-mqr 

Välkomna! 

Trelson teamet 

Föreläsare

Sara Bruun
Produktspecialist
08-42 00 04 00
sara.bruun@onlinepartner.se