Verktyg för ökat fokus i den dagliga undervisningen

Trelson Assessment är inte bara till för digitala prov utan är även ett mycket användbart verktyg i din dagliga undervisning. När du har elever som har svårt att koncentrera sig på lektionerna och istället spelar spel och tittar på Youtube, kan du använda verktygen i Trelson Assessment för att minimera deras digitala distraktion. Du kan hämta ett tillägg och sedan starta Trelson Assessment direkt från Google Classroom. Då behåller du alla dina uppgifter och ditt flöde i Google Classroom precis som du brukar men med den skillnaden att eleverna arbetar i en låst yta. Du bestämmer vilka webbsidor och andra digitala resurser eleverna ska ha tillgång till. Genom att låsa elevernas datorer och endast ge dem tillgång till de webbsidor som du tillåter, hjälper du dem att fokusera på rätt saker och behålla koncentrationsförmågan. Du kan till exempel lägga till funktionen delad skärmvy, med instruktioner till vänster och en skrivyta till höger. Och genom att använda text-till-tal-funktioner kan eleverna träna på att lyssna och skriva.