Assisterande teknik till alla elever

Visste du att du kan använda Trelson Assessment varje dag i undervisningen som hjälpmedel för elever med läs-, skriv och inlärningssvårigheter? Välj från ett stort och varierat utbud av assisterande teknik som bidrar till en inkluderande undervisning och förstärker elevernas styrkor. Du kan till exempel aktivera funktionerna text-till-tal och tal-till-text. Det finns även typsnitt som är särskilt framtagna för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Det gör det enklare för eleverna att följa med i undervisningen och att arbeta mer självständigt. De får tillgång till innehållet i texter även om de har svårt att läsa. Du kan välja att aktivera stavningskontroll, olika bakgrundsfärger på skrivytan, delad skärmvy, olika filformat, video, kalkylator och specifika webbsidor. Resurser och assisterande teknik är enkla att hantera för både lärare och elever. När du har angett vilka resurser som eleven ska ha tillgång till, tar Trelson Assessment hand om resten och ser till att de finns tillgängliga för eleven, helt automatiskt.

Trelson Assessment skapar rätt förutsättningar för att alla elever ska kunna vara framgångsrika i klassrummet!